Zakupy Żywność

Co to jest żywność ekologiczna?

Znajdź żywność nieprzetworzoną.

Od prężnego rozkwitu przemysłu spożywczego, który zaczął się w zeszłym stuleciu, produkty konsumowane przez nas każdego dnia zaczęto często nasycać przeróżnymi związkami przedłużającymi ich żywotność. Jednak razem z poszerzającą się wiedzą nabywców odnośnie tego, co jedzą i jak może to oddziaływać na ich samopoczucie, ostatnimi czasy coraz chętniej szukają oni artykułów wykonanych z żywności nieprzetworzonej.

Ekologiczna żywność – rośliny uprawiane według najważniejszych reguł rolnictwa ekologicznego

Aby konkretny wyrób dostępny w Polsce mógł tytułować się „ekologicznym”, musi spełnić wiele wymogów. Żywność eko oraz artykuły z niej wytwarzane muszą zdobyć stosowne certyfikaty przyznawane przez uprawnione do tego laboratoria. Fundamentalną jednak właściwością spożywczych wyrobów eko jest to, że użyte do ich przygotowania owoce i warzywa uprawiano z zachowaniem wszelkich zasad rolnictwa ekologicznego. To znaczy, iż rolnicy nie stosowali syntetycznych pestycydów ani nawozów, które mogłyby niekorzystnie oddziaływać nie tylko na zdrowie ludzi, lecz które również są zagrożeniem dla środowiska. Niektóre bowiem nawozy powodują zasolenie gleby czy zanieczyszczają wody powierzchniowe, a natryski upraw silnymi pestycydami nierzadko powodują np. obumieranie pożytecznych organizmów. Tymczasem ekologiczna uprawa sprawia, że owoce oraz warzywa cechują się niższą zawartością metali ciężkich, azotynów i azotanów, a to znaczy, że mniej tych niepożądanych substancji przedostanie się do ciała ich konsumentów.

Co musi znaleźć się na etykiecie zdrowej żywności eko

Przetwory ekologiczne są poddawane ciągłej kontroli we wszystkich fazach produkcji, w tym również podczas przewozu i magazynowania. Co kluczowe, jeśli przetwór spełnia warunki, jego wytwórca prócz standardowych informacji m.in. o dacie trwałości, możliwych alergenach, warunkach składowania i masie netto, miejscu pochodzenia ingredientów, musi dodatkowo obowiązkowo wskazać numer identyfikacyjny organu kontrolnego dany artykuł i zamieścić logo produkcji ekologicznej UE, czyli białe gwiazdki ułożone w kształt liścia. Szukając ekologicznych przetworów wypada więc czytać starannie etykiety wyrobów, a kupując je online bezpośrednio od producenta sprawdzić, czy na stronie zamieszczona jest informacja o otrzymanych certyfikatach.

Nasz adres:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]