Usługi

Weryfikacja kandydatów na kierowców – badania psychologiczne

Sprawdź, kto ma w swojej ofercie badania psychologiczne kierowców Bielsko. Zajrzyj tu.

Badania psychotechniczne kierowców są wykonywane w specjalistycznych pracowniach diagnostycznych. Dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów, są więc bardzo istotne w kontekście bezpieczeństwa na drogach. Jak wyglądają testy i co konkretnie sprawdzają? Jakie urządzenia wykorzystuje się do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – konieczne do zdobycia prawa jazdy

Badaniom psychologicznym musi poddawać się kilka grup kierowców. Do największej należą osoby starające się o zdobycie uprawnień zawodowych, np. kategorii C. Do testów podchodzą również kierowcy, którzy spowodowali wypadek i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Oprócz tego badaniom psychologicznym powinni poddawać się też kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz egzaminatorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – jak wyglądają?

Badanie kierowców składa się z 2 części. W pierwszej kolejności osoby badane podchodzą do rozwiązywania testu. Na tym etapie weryfikowana jest umiejętność koncentracji, przerzutność uwagi, refleks oraz cechy charakteru czy sprawność intelektualna. Osoby badane muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech charakteru czy wskazać brakujący element. Ostatnim etapem testów psychologicznych jest część praktyczna, która weryfikuje przede wszystkim poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Na tym etapie wykorzystuje się między innymi wirometr, stereometr i aparat Piórkowskiego. Badania polegają przykładowo na naciskaniu odpowiednich przycisków i obserwowaniu, w jaki sposób osoba badana reaguje na oślepienie światłem.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]