Usługi

Usługi translatorskie – jak obliczyć ich koszt?

Sprawdź więcej szczegółów o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie na tlumaczalnia.pl/ceny/.

Dzięki otwarciu się Polski na rynki z większości państw świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Dzień w dzień polscy tłumacze realizują mnóstwo zwykłych i poświadczonych tłumaczeń na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i rozmaitych firm.

Pomimo, że w sieci bez trudu da się wyszukać bezpłatne platformy oferujące translację, długo jeszcze nie przejmą one obowiązków zawodowych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich usługi jest nieraz obowiązkowe, np. gdy potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy z grubsza wyliczyć koszt tłumaczenia. Co więc wpływa na koszt przekładu?

Czynniki mające wpływ na ostateczną cenę tłumaczenia

Końcową cenę tłumaczenia tekstu kształtują następujące elementy:
1. Język, z którego lub na który planujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (portugalski, włoski) albo germańskich (szwedzki, niemiecki) będzie co do zasady tańszy aniżeli translacja z mniej popularnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego) lub słowiańskich (np. bułgarskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Translacja na język polski jest de facto o wiele tańsza aniżeli przekład na język obcy.
3. Czas wykonania przekładu. Jak przy większości usług, gdy zamawiamy coś “ekspresowo” powinniśmy szykować się na większy wydatek.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź tematy, których dotyczy tekst. Przekład prac akademickich, dokumentów handlowych albo referatów medycznych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa charakterystycznego dla konkretnej specjalizacji, ale także stosowną wiedzę, aby trafnie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy translacji niedopuszczalnych błędów.

Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe

Należy podkreślić, iż przekład różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo prawo jazdy lub świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczątką z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym nadaje mu indywidualny numer identyfikacyjny, a także oznacza czy tłumaczenie wykonane było z oryginału, odpisu bądź kopii. Tłumacze przysięgli z reguły określają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów, z kolei w razie potrzeby realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się zawsze od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]