coach psycholog, coach biznesu
Usługi

Jak doradca zawodowy pomaga w rozwoju indywidualnym?

Rynek pracy w ostatnich latach wymaga notorycznego dostosowywania się do jego teraźniejszych potrzeb, a jednocześnie jest bardzo konkurencyjny. Z tej przyczyny tak istotny jest nie tylko rozwój zawodowy jednostkowego pracownika, lecz również sprawna organizacja pracy całych grup pracowników w firmach. W takich działaniach warto wspomóc się wiedzą profesjonalnego coacha.

Sesje z coachem biznesu – zdobądź nowe kwalifikacje zawodowe

Profesjonalny coach psycholog pomaga rozszerzyć zakres kompetencji danej osoby, otwiera ją na przyszłe wyzwania zawodowe oraz zachodzące zmiany. Dzięki temu może ona znacznie szybciej nabywać nowe kwalifikacje, co przekłada się na lepsze efekty pracy, ale także daje szersze perspektywy kariery. Coach koncentruje się na celach oraz aspiracjach klienta, toteż sesje coachingowe każdorazowo są spersonalizowane, zorientowane na wypełnienie uzgodnionych założeń. Kto często decyduje się na sesje coachingowe? To w głównej mierze menedżerowie czy właściciele firm, którzy chcą poszerzyć własne kompetencje w obszarze kierowania i organizacji pracy.

Współpraca z coachem kariery – pierwsze spotkanie oraz poznanie ambicji klienta

Fundamentem dającej pożądane efekty pracy z coachem biznesu, jest szczegółowe poznanie klienta. Z tej przyczyny pierwsza sesja z coachem upływa na dokładnym określeniu aspiracji oraz oczekiwań klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, doświadczenia, największych zwycięstw i porażek zawodowych. Pomaga to rozpoznać, czy najlepszą drogą rozwoju będzie doradztwo czy może coaching, a także uzgodnić ilość i częstotliwość sesji potrzebnych do osiągnięcia zakładanych efektów. Spotkanie wstępne nie musi odbywać się z coachem oko w oko – można nawiązać kontakt telefonicznie czy też przez internet. Po zakończeniu ustalonej ilości spotkań coach opracowuje podsumowanie. Wymienia w nim, które zamierzenia zostały osiągnięte, a także gdzie konieczna jest dalsza praca.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]