Usługi

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców Bielsko - usługi na miarę waszych potrzeb.

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek zrobienia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się tego rodzaju testom. Są one wymagane w przypadku dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych. Można stwierdzić więc, iż są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców konieczność ta może dotyczyć wyłącznie wówczas, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne instytucje – czyli np. przez Policję – po spowodowaniu poważnego wypadku.
Zadaniem testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnej aparatury. W toku badań bierze się pod uwagę wiek badanego, gdyż badane parametry obniżają się wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców zwykle przeprowadza się co 5 lat, ale jeśli ukończyli sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są przeprowadzać badania corocznie.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]