Usługi z zakresu finansów

Kiedy przyda się generator not księgowych na 40 euro?

Sprawdź, jak łatwo użyć bezpłatny generator not księgowych 40 euro, wejdź na flobo.io.

Każda osoba prowadząca firmę na pewnym etapie swojej działalności styka się z kontrahentami, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w określonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 r. w przypadku pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 70 i 100 euro.

Kiedy zgodnie z ustawą można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na 70 lub 100 euro

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie jest wyższa niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającej 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. może z kolei wystawić notę na 70 euro, a kiedy wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można wysłać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez potrzeby uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Należy jednak zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie naruszy pielęgnowanych częstokroć przez lata dobrych stosunków partnerskich. W końcu przyczyną zwłoki w przelaniu należności za fakturę może być niespodziewane przeoczenie bądź chwilowe problemy finansowe dłużnika, a nie jego zamierzone działanie. Dlatego też, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Darmowy generator not księgowych znajdziesz w sieci

W chwili, gdy przedsiębiorca po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązujące regulacje mówią o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie znajduje się we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro obwieszczony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Wierzycielom polecamy wypróbowanie generatora not księgowych, udostępnionego za darmo przez Flobo – autorskie narzędzie do obsługi należności, które wyposażone jest również w wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]