Branża budowlana Usługi

Osuszanie domu – jak pomogą Ci specjaliści

Nawet jeśli budowla stoi jest na terenie, gdzie wody gruntowe przebiegają stosunkowo nisko, istnieje niebezpieczeństwo, że z czasem mury będzie penetrować woda. Może się to zdarzyć także bez ostrzeżenia w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną czy też z powodu podtopienia, a nieraz pojawienie się wilgoci następuje stopniowo na skutek źle wykonanej lub nadwerężonej hydroizolacji murów.

Osuszanie ścian – najpierw rozpoznanie przyczyn

Zawilgocenie murów nie znaczy od razu, iż budowla nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim trzeba rozpocząć od znalezienia przyczyn powstawania wilgotnych plam. We wnętrzach takich jak niewietrzone piwnice, toalety i kuchnie pojawiająca się na ścianach pleśń jest często efektem przecieków z nieszczelnego dachu bądź tarasu lub skraplania się pary wodnej. Takie przypadki wymagają wykorzystania jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia odpowiedniej wentylacji we wnętrzach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, zastosowania powłok paroszczelnych albo poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na terenach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty i mury budowli lub gdy zdarzyło się podtopienie na skutek powodzi (ewentualnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów stanowi już zadanie dla ekspertów z obszaru hydroizolacji.

Metody osuszania ścian

Specjaliści, którzy mają szerokie kwalifikacje w osuszaniu ścian zarówno budynków mieszkalnych, jak i przemysłowych, zaczynają swoje działania od oceny przyczyn zawilgocenia i stanu podmokłych ścian. Jest to podstawa do wskazania odpowiednich sposobów i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budynków ceglanych, których tynki nabrzmiewają i odpadają, a na murach tworzą się plamy, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym wnikaniem wody w ściany. Po nieizolowanych ścianach z cegły woda wspina się wzwyż – nieraz wręcz na parę metrów. Zdarza się to często, w szczególności w starych budynkach, aczkolwiek można to naprawić odtwarzając hydroizolację poziomą ścian, która zablokuje unoszenie się wody wzwyż. Kolejnym etapem, oczywiście po należytym przygotowaniu murów, jest ich odgrzybienie oraz nałożenie izolacji pionowej.

Sprawne osuszenie domów wymaga nieraz przywróceniu hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem kompetentnej ekipy jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, usunięcie zniszczonej papy termozgrzewalnej, izolacji bitumicznej bądź mat bentonitowych, a w następnej kolejności wykonanie izolacji pionowej elastycznej albo mineralnej. Częstokroć niezbędne będzie też odnowienie łączenia izolacji murów z izolacją innych części budowli, jak przepusty kabli, ściany żelbetowe i przepusty rur.