Branża budowlana Usługi

Ochrona budynku przed wilgocią jest niezbędna – o hydroizolacji

W toku budowy dowolnego obiektu, niezależnie czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie planowania warto zatroszczyć się o poprawne zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z biegiem lat może przeniknąć do źle albo w ogóle niezabezpieczonych ścian zmniejszy ich trwałość i zdolność do izolacji cieplnej, jak również doprowadzić do rozkwitu szkodliwych dla zdrowia grzybów oraz pleśni.

Które części budowli należy zabezpieczyć hydroizolacją?

Do głównych elementów, jakie należy chronić przed wilgocią należą głównie fundamenty, dachy, balkony, piwnice i tarasy, a zatem te części struktury, które mają bezpośredni kontakt z opadami atmosferycznymi czy też wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona odpowiednią ekspertyzą i konsultacją z profesjonalistami, którzy wskażą, jakie elementy potrzebują zabezpieczenia przed wilgocią i jakiej technologii warto użyć w stosunku do poszczególnych segmentów konstrukcji. Na przykład, na ścianie fundamentowej z betonu tworzy się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią powłokę uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W stabilnych ścianach z cegły, pustaka wypalanego czy dziurawki rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Z kolei tarasy izoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, by każda warstwa posiadała spadek przeciwdziałający kumulacji wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją. W podobny sposób hydrolizuje się również balkony.

Hydroizolacja – komu ją zlecić?

Kluczowe jest, żeby planowanie hydroizolacji, powierzyć kompetentnej ekipie, posiadającej długoletnią praktykę w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Deweloperzy, generalni wykonawcy oraz inwestorzy skorzystają na współpracy ze profesjonalistami w trakcie prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budynków w systemie „białej wanny”, jak również montażem węży iniekcyjnych, uszczelek pęczniejących, taśm dylatacyjnych czy taśm PVC. Natomiast na zamówienie zarządców istniejących budynków ekipa ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. naprawą, uszczelnieniem oraz inwentaryzacją przecieków wody, naprawą tarasów i balkonów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami czy uszczelnieniem podszybii windowych.